فصل دوم.آمادگی برای داشتن فرزند سالم

میل اندر مرد و زن حق زان نهاد
تا بقا یابد جهان زین اتحاد

مثنوى،دفترسوم،بیت‏788

نیاز جنسى فریب طبیعت است براى بقاى نسل!28

فصل دوم‏
گُلى از بهشت

هدف اصلى از غریزه جنسى داشتن فرزند و تداوم نسل است و سرشت انسان با دوست داشتن فرزند عجین و آمیخته شده است‏29.عشق پدر و مادر به فرزند بى شائبه‏ترین و پاک‏ترین عشق‏هاى زمینى است.عشقى که محبت خالص است و هیچ نفع دنیایى براى آن قابل تصور نیست.
فرزند خوب ،شادى‏آفرین و گرمابخش زندگى است(اگرچه اگر زندگى برپایه صحیح بنا شده باشد نداشتن فرزند نمى‏تواند خللى بر شادى و خوشبختى زن و مرد وارد کنند.) و از نگاه دیگر،داشتن فرزند براى زن حکم سلامت دارد؛ شادابى او را تأمین و او را به زندگى سرگرم و امیدوار مى‏کند.30
این حق هر زوج است که فرزندانى با جسم و فکر سالم داشته باشد و براى این منظور لازم است که زوج‏هاى جوان با آگاهى کامل و با انتخاب قبلى براى داشتن فرزند تصمیم بگیرند و با مسائلى که از پیش از باردار شدن تا پایان آن بر سلامت نطفه و جنین تأثیر مى‏گذارد آشنا شوند و با مراعات آنها بهترین شرایط را براى رشد و نمو فرزندى خوب و شایسته آماده کنند تا به خواست خداوند صاحب فرزندى صالح شوند؛فرزندى که گُلى باشد از گُل‏هاى بهشت!
در این فصل پس از آشنایى گذرا با اندام‏هاى تولید مثل در مرد و زن ،روش‏هاى انتخاب جنسیت فرزند را بررسى مى‏کنیم و درادامه در باره مراقبت‏هاى پیش از باردارى تا پایان آن مطالب مهمى را خواهید خواند.به شما توصیه مى‏کنیم این فصل را چند بار با دقت بخوانید.

مطالب این فصل در ۵ بخش تقدیم شما می‌شود:

بخش اول: آشنایی با دستگاه تولید مثل در زن و مرد

بخش دوم:روش‌های انتخاب جنسیت فرزند

بخش سوم:به سوی فرزند

بخش چهارم: در انتظار فرزند

بخش پنجم : نیایش

ادامه

/ 0 نظر / 28 بازدید