ده سوال از زن و شوهرها

ده سؤال از زن‏ها و شوهرها
* ده سؤال از شوهرها
یک - آیا هنوز هم هرچندگاه با دادن یک دسته گل زن خود را مورد لطف قرار مى‏دهید و با به‏خاطر آوردن روز تولدش و روز ازدواجتان و با بذل توجهى خارج از انتظار، او را مورد لطف قرار مى‏دهید و دوستى و محبت خود را به او ابراز مى‏کنید؟
دو- آیا مواظب هستید که در حضور دیگران او را سرزنش نکنید؟
سه - آیا پولى در اختیارش مى‏گذارید تا به مصرف امور شخصى برساند؟
چهار- آیا هنگامى که خسته و دچار ضعف و دلتنگى و عصبانیت است با او همدردى مى‏کنید؟
پنج - آیا حداقل نیمى از ساعات استراحت خود را صرف صحبت با او مى‏کنید؟
شش- آیا از مقایسه آشپزى و خانه‏دارى همسر خود با مادرتان و یا خانم دوستتان اجتناب مى‏کنید؟ (مگر هنگامى که این مقایسه به نفع همسرتان باشد )؟
هفت - آیا به زندگى عقلانى و تفریحات جایز او مثل مطالعه کتاب و رفتن به مجامع عمومى و ابراز عقاید سیاسى و اجتماعى اظهار تمایل مى‏کنید؟
هشت - آیا بدون اینکه از خود حسادتى نشان دهید اجازه جلب توجهات دوستانه را به او مى‏دهید؟
نه - آیا به بهانه‏هاى مختلف او را ترغیب، تشویق و تحسین مى‏کنید؟
ده - آیا از او به‏خاطر کوچک‏ترین کارى که برایتان مى‏کند مثل دوختن دکمه، و تعمیر جورابتان تشکر و قدردانى مى‏کنید؟
* ده سؤال از خانم‏ها
یک - آیا به شوهرتان آزادى کامل براى رسیدگى به امور ادارى و تجارى مى‏دهید و از سرزنش کردن او به‏خاطر انتخاب منشى و از انتقاد به‏خاطر دیر آمدن به خانه دورى مى‏کنید؟
دو - آیا بیشترین کوشش خود را براى جذاب ساختن و زیباکردن خانه انجام مى‏دهید؟
سه - آیا مى‏توانید غذاهاى متنوعى بپزید که شوهرتان قبل از نشستن سر سفره نتواند حدس بزند که چه چیزى پخته‏اید؟
چهار - آیا سعى مى‏کنید از کار شوهرتان اطلاعاتى به دست آورید تا در هنگام ضرورت با او به گفت‏وگو مشغول شوید و با اظهار عقیده خود، او را کمک کنید؟
پنج - آیا توانایى دارید که شجاعانه با تنگدستى و مشکلات مبارزه کنید و شوهر خود را به‏خاطر شکست‏هایى که دچارش شده سرزنش نکنید و هرگز او را با مردان موفق و کامیاب مقایسه نکنید؟
شش- آیا صمیمانه سعى مى‏کنید تا با مادر شوهر و سایر خویشاوندان همسرتان توافق نمایید.
هفت- آیا در انتخاب لباس و رنگ آن سلیقه شوهر خود را درنظر مى‏گیرید؟
هشت - آیا براى اینکه هماهنگى در زندگى‏تان به‏وجود آید از اختلاف‏نظرهاى جزئى چشم‏پوشى مى‏کنید؟
نه - آیا سعى کرده‏اید تا بازى‏هایى را که شوهرتان دوست دارد بیاموزید و بدین ترتیب در تفریحاتش سهیم باشید؟
ده - آیا از اخبار روز و کتاب‏هاى جدید و عقاید و افکار علمى جدید آگاهى مى‏یابید تا بدین‏وسیله مصاحبت و همنشینى
با شما براى‏شوهرتان سودمند و جالب توجه باشد؟11
****
****
خلاصه بخش اول:
خوشبخت بودن آسان است!اول باید بخواهید.سپس باید هزینه آن را بپردازید.زیرا هیچ چیز را رایگان به کسى نمى‏دهند!
همسر کامل وجود ندارد! همسرتان را همان‏گونه که هست بپذیرید.
اگر مى‏خواهید زندگى بهترى داشته باشید بهتر است خودتان را تغییر دهید و سعى نکنید که همسر خود را تغییر دهید!
از خرده‏گیرى و انتقاد بپرهیزید(در دوران قاعدگى زن دچار اختلالات هورمونى مى‏شود که باعث کج خلقى او مى‏شود؛او را در این ایام درک کنید.
به محبت‏هاى جزئى و نکات حساس در زندگى زناشویى توجه بیشترى کنید.هر چند گاه یکبار براى همسر خود هدیه (هرچند کوچک)بخرید.
صمیمانه از همسر خود قدردانى کنید
مودب باشید
ستیزه‏جویى و سرزنش نکنید
مسائل جنسى را ساده و بى‏اهمیت تلقى نکنید

ادامه

/ 1 نظر / 56 بازدید